En tand har gått av. Går att använda men inte fullt så effektiv som en hel.