Spärrskaft och mejsel med många hylsor.

Hylsor som ingår: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

Annat som ingår: långa hylsor för 16 mm och 21 mm, förlängare, vinkel-adpater + adapter för de mindre hylsorna, adapter för bits, en uppsättning bits.

Här syns innehållet i lådan. Kontrollera att allt är med och packa likadant när du ska lämna tillbaka.