Litet kombinationslås. Bygelns inre bredd är 14mm bred.


💫 Räddad från soprum