🗄 Integritetspolicy


Här kan du läsa hur LOOPIS behandlar dina personuppgifter.

Syfte


LOOPIS lagrar dina personuppgifter endast för att upprätthålla ett medlemsregister och möjliggöra våra tjänster. Vi behandlar uppgifterna inom ramen för föreningens syfte och verksamhet i enlighet med våra 📜 Stadgar

Uppgifter


LOOPIS lagrar följande personuppgifter:

1⃣ För- och efternamn (för användarnamn och medlemsregister)

2⃣ E-postadress (för inloggning, notifikationer och medlemsbrev)

3⃣ Mobilnummer (för bekräftelse av Swish-betalning samt sms-kontakt vid lån och utbyten på annan plats än skåpet.)

4⃣ Postnummer (för statistik till föreningsstöd)

5⃣ Födelseår (för statistik till föreningsstöd)

6⃣ Kön (för statistik till föreningsstöd)

Delning


LOOPIS delar inte ut dina personuppgifter till några andra organisationer eller företag.

Lagring


LOOPIS lagrar dina personuppgifter tills du begär att de ska raderas.

Radering


För att få dina personuppgifter raderade mailar du en förfrågan till info@loopis.org. Du får då en bekräftelse på att de raderats. Observera att dina innestående regnbågsmynt då också försvinner.

Text och bild


Text och bild som du publicerar på LOOPIS.app i form av annonser och kommentarer sparas utan tidsgräns. Om du begär att få dina personuppgifter raderade kommer dina annonser och kommentarer att anonymiseras.

Kontakt & klagomål


Det är den ideella föreningen LOOPIS (org.nr 802542-2117) som ansvarar för lagringen av dina personuppgifter. Om du har frågor, synpunkter eller klagomål kan du kontakta föreningen på info@loopis.org. Ansvarig myndighet när det gäller klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar


LOOPIS reserverar sig mot ändringar i denna policy om det anses nödvändigt. Ändringar av policyn meddelas via e-post.

⚠ Fler frågor?

→ Titta på sidan Frågor & svar

→ Maila styrelsen på info@loopis.org