Ett slags kruka i två delar från Orthex som förenklar växt bevattning, mer information om hur den funkar:

https://www.orthexgroup.se/krukor-for-langtidsbeva...