Support-ärendet visas endast för skaparen, admin och eventuella andra berörda användare.