Kan sättas i väggen antingen med propp eller skruv.